BİNA PROJELERİ ve YANGIN KAPILARI

BİNA PROJELERİ ve YANGIN KAPILARI

Yangın, her hangi bir alanda elde olamayan sebeplerle meydana gelen bir afet olayıdır. Yanma özelliği olan bütün malzemeleri yok eden, insanların ölümlerine yol açan bu felaketten korunmak için alınması gereken tedbirler vardır. Bu tedbirler gelişen teknolojiler çerçevesinde yangını başlamadan söndüren, haber veren sitemlerin yanında yangın kapıları da önemli yer tutmaktadır.  Yangın başladıktan sonra insanların kendilerini korumaları, yangından kaçmaları için hayati öneme sahip yangın kapıları yangın ihbar ve söndürme sistemleri kadar önemlidir.

Bina projelerinde yangın kapıları

Hayati öneme sahip yangın kapıları ile ilgili olarak 2002 yılında yayınlanan binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte; ‘’ projeler, kanuni düzenlemeler kapsamında yangına karşı güvenlik bakımından ön görülen şartlara uygun değilse binaya yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen yapılarda bu yönetmeliğe aykırı imalatlar tespit edilirse bu aykırılıklar giderilinceye kadar kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmez’’ maddesi yar almaktadır. Bu madde kapsamında; yangın anında kaçış ve tahliye projeleri içinde yer alan yangın kapıları da bulunmaktadır. Yine bu madde kapsamında yapılacak olan bina katları tahliye projeleri ilgili belediyelerin itfaiye dairelerince uygun olduğuna dair onay alındıktan sonra yapı ruhsatı veya çalışma izni verileceğinden yangın kapıları ve kaçış koridorları projelerde yangından korunmaya uygun olacak şekilde yapılmalıdır.

İç İşleri Bakanlığı Yangın Kapıları Yönetmeli Yangın projeleri

İç İşleri Bakanlığı yangın kapıları yönetmeliğine göre çizilecek olan yangın tesisatı projesinde yer alacak yangın kapıları için; toplam kapalı alanı 10000 metre kareden büyük olan imalathane, depo, sağlık toplanma alanı ve eğitim alanlarında tahliye anında insanları en kısa sürede ve en kısa kaçış koridorunda güvenli bölgeye çıkaracak şekilde en kolay yerde olması şartı getirilmiş, aykırı projelere çalışma izni verilmemesi zorunlu kılınmıştır.

Yine aynı yönetmelikte bina yüksekliği 30.50 metreyi geçen otel, sağlık tesisi, eğitim tesisleri için binanın her iki tarafında olacak şekilde yangın merdiveni ve bu merdivenlere açılan ve her katta bulunması zorunlu olan yangın kapıları konulması şartı getirmiştir.

Bu yönetmelikte yer alan ve binanın proje çiziminde dikkat edilmesi gereken yangın kapıları projede yer almadığında veya itfaiye dairesince onay verilmediğinde binaya uygulama izni ve bina ruhsatı verilmemektedir. Yangın kapıları, insan hayatı için çok önemlidir ve önemi bu yönetmelikte bir kez daha anlaşılmaktadır.

KATEGORİLER

Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931

SAYFALAR

HABERLER