BİNALAR İÇİN YANGIN KAPISI ZORUNLULUKLARI

BİNALAR İÇİN YANGIN KAPISI ZORUNLULUKLARI

Yangın kapısı; yangın anında binada bulunan insanların hızlı ve güvenli bir şekilde binadan tahliye edilmelerini sağlayan, duman ve ısıya dayanıklı olan, sızdırmazlık sağlayan, yangının diğer bölümlere ulaşarak büyümesini engelleyen  acil çıkış kapılarıdır. Yangın kapısı binalarda hayati öneme sahip olduğu için binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği her binaya kullanım amacına, kapasitesine ve barındıracağı inan sayısına göre yangın kapısı zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmelikte ayrıca, bu zorunluluğa uymayan binalara inşaat ve yapı ruhsatı verilmeyeceği açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle binalarda yangın kapısı bulundurulması zorunluluğu vardır.

Bina kullanım amacına göre yangın kapısı şartları

Binalarda yer alan kaçış koridoru ya da kaçış geçidine açılan yangın kapısı, kaçış merdivenine açılan yangın kapısı ile eşdeğer dayanıklılık gösterecek, otomatik olarak kendiliğinden kapanma düzeneklerine sahip olacaktır. Eğer dış geçide açılan bir yangın kapısı ise 60 dakika yangına karşı dayanıklı olacak ve kendiliğinden kapanma düzeneğine sahip olacaktır. Kaçış merdivenine, kaçış geçitlerine açılan yangın kapısının kanatları veya kasası, kullanıcıların hareketlerini engellemeyecek, 50 veya üzeri kişinin bulunduğu binaların yangın kapıları kaçış yönüne açılacak şekilde yapılacaktır.

 

Konutlarda 30.50 metreyi aşan yüksekliklerde birbirinden bağımsız en az 2 adet yangın kapısı bulunmak zorundadır. Sağlık hizmeti veren yapılarda 15 kişiden fazla insanın bulunduğu binalarda oda içinde birbirinden uzak şekilde konumlandırılmış 2 adet yangın kapısı bulunmalıdır. Otel, yatakhane gibi yapıların bulunduğu binalarda ise en az 60 dakika yangına dayanıklı olacak ve kendiliğinden kapanma özelliğinde her koridorun sonunda ve başında olacak şekilde her kat için en az iki tane yangın kapısı olacaktır. Otel süitlerinde veya yatak odalarında çıkış kapısının odanın diğer ucuna uzaklığı 15 metreyi aşması durumunda odaya bağımsız 2 yangın kapısı konulacaktır. Otel ve yatakhane içinde ayrılmış bölümler bulunuyorsa bu bölümler ısıya ve yangına dayanıklı sızdırmaz özellikli yangın kapıları ile bir birine bağlanmış olmalıdır. Kullanılan yangın kapılarının her birinin kanat yüzey alanının yüzde 25 i kadar net görüş sağlayan cam paneller olacaktır. Yangın kapısı montajında duvar boşluğuna sıkıca yerleştirilecek ve kanat ile döşeme arasında boşluk 4 mm yi geçmeyecektir.

 

Özellikle oteller de ve yatakhanesi bulunan binalar da barınan insan sayısı fazla olduğu için yangın kapıları çok önem taşımaktadır. Bu gibi yapılar için özel olarak yangın kapısı seçilmeli, uygulanmalı ve denetlenmelidir.

 

KATEGORİLER

Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931

SAYFALAR

HABERLER