ENDÜSTRİYEL YAPILARDA YANGIN KAPISI UYGULAMALARI

ENDÜSTRİYEL  YAPILARDA  YANGIN KAPISI UYGULAMALARI

Yangın kapıları, insanların yaşadıkları binalarda ve yapılarda  hayati öneme sahip oldukları gibi endüstriyel yapılarda, binalarda da hayati öneme sahiptir. Endüstriyel yapılarda yangının daha hızlı yayılmasını sağlayacak yanıcı özellikli kimyasallar ve uçucu maddeler bulunduğu için bu yapılarda meydana gelecek yangın kontrol edilmesi zor  ve çok büyük olacaktır.  Bu nedenle, yangın kapısı iki kat daha önemli olmaktadır. Bu yapılara uygulanacak projeler için yangın yönetmeliklerinde yer alan yangından korunma tedbirleri  çok dikkatli ve kapsamlı uygulanmalıdır. Endüstriyel yapılar, atölyeler, imalathaneler gibi insanların çok sayıda bulunduğu yerler için yangın kapıları ve yangın koridorlar hayat kurtarıcı en önemli ve yegane  yangından korunma  tedbiridir.

Proje uygulamaları ve denetlemeleri

Büyük endüstriyel fabrikalarda çıkacak bir yangında oluşacak can kaybı çok fazla olacağı için; iki kat ısıya dayanıklı taş yününde oluşan ve kaliteli çelik (AI80) kullanılarak daha çok elastik özellik kazandırılmış yangın kapıları ile sızdırmazlık sağlayan, yüksek  ısıya dayanıklı yangın kapısı kullanılması zorunludur.  Bu zorunluluk hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 207 yılında yayınladığı yangından korunma ve önlemler yönetmeliğinde hem de binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte kapsamlı olarak belirtilmiştir.  Bu nedenle endüstriyel  binaların projeleri bu konuda uzman firmalara çizdirilerek yangın tesisatları ve yangın tahliye projeleri ilgili belediyelerin itfaiye başkanlıklarına onaylatttırılmalıdır. Onay verilen projeler hayat geçirilmeli ve en uzun süre dayanıklılık gösteren yangın kapısı uygulanmalıdır.  Atölyeler, fabrikalar, imalathaneler de bulunan yanıcı ve uçucu kimyasallardan dolayı yangın kapıları güvenli ve yangından korunaklı alanların hem başlanıgıç hem de bitiş noktasına uygulanarak yangın anında insanların 120 – 180 dakika arasında etkilenmeden kurtarılmayı bekleyecekleri yada tahliye olacakları alanlar yaratılmalıdır. Kimyasal madde üretimi ve ayrıştırması yapan büyük fabrikalar ve imalathaneler için her cihazın ve her makinenin etrafına tehlike derecesine göre güvenli yangın alanları oluşturulması zorunludur. Bu güvenli yangın alanları için yangın kapıları kullanılması zorunludur. Bu imalathaneler yüksek ve genelde  tek katlı yapılar oldukları için kapalı alanlarına göre yangın kapısı uygulamak zorundadır.

Denetlenmesi

Bu imalathaneler ve fabrikalar Çalışma bakanlığı, Çevre ve Şehircilik bakanlığı  ekiplerince ve Büyük şehir Belediyesi itfaiye müdürlüklerince yangın kapılarının uygun şartlarda, özelliklerde ve yeterli sayıda kullanımları konusunda 3 ayda bir denetime tabi tutularak  denetlenmektedir. Bu denetimlerde yangın kapısı yeterliliği ve doğru yere uygulanmış olması denetlenip uygun bulunmayan işletmelere ceza kesme ve iş yeri kapatma cezası verilmektedir.

Can kayıplarını önlemek için yönetmeliklerde şart koşulan yangın kapısı, fabrikalar ve imalathanelerde yangın anında insan kayıplarını en aza indirecek birincil yangından korunma tedbiridir.Bu nedenle kapalı ve yüksek binalara kapasitesince çok sayıda konulmalı ve en yakın güvenli yangın alanına açılmalıdır. Unutulmamalıdır uygulanacak yangın kapısı insanların hayatlarını kurtaracak ve can kayıplarını önleyecektir.

KATEGORİLER

Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931

SAYFALAR

HABERLER