OKULLARDA YANIN KAPISI UYGULAMALARI

OKULLARDA YANIN KAPISI UYGULAMALARI

Yangın doğal bir afettir. Bu afet sırasında ne kadar bilinçli bir insan olsak da panik ve duman nedeniyle sağlıklı karar alamaz ve sağlıklı hareket edemeyiz. Bu nedenle yangın konusunda alınacak tedbirler ve yangın sırasın yapılması gerekenler konusunda eğitimlere küçük yaşlarda başlanmalıdır. Okullarda yangından korunma eğitimleri verilirken Milli Eğitim bakanlığı bütün birimlerine ‘’ Yangın Önlene ve Söndürme Yönergesi ‘’ hazırlamış ve göndermiştir. Bu yönergeye göre tüm bireylere düşen görevlerle ilgili eğitimler verilmektedir.

Yangın kapısı

Bu yönetmelikte yangın kapısı ile ilgili bölümde; yeni bir bina inşası sırasında yangın kaçış koridoru uygulanmasını şart koşmuş, küçük yaştaki öğrencilerin panik anında bilinçsiz hareket edecekleri öngörülmüş ve bu nedenle kaçış koridorları mecburi koşulmuştur. Yangın kaçış  koridorunun başına ve sonuna olacak şekilde yangın anında sızdırmazlığı sağlayarak öğrencilerin en az etkilenmelerini sağlayacak  yangın kapıları projelendirilmesi yapılması, çok katlı ve yüksekliği 30.50 metreyi geçen binalarda her iki cepheye de yangın merdivenlerine açılan yangın kapısı projelendirmesi yapılması şart koşulmuştur. Yangın kapısı uygulamaları bittikten sonra uygulama ile ilgili itfaiyeden  eğitim yardımları alınması ve küçük yaştaki öğrencilere yangın tatbikatları yaptırılması maddeleri konmuştur.

Okul ve eğitim binalarında tek taraftan kilitlenen ve bar aracığıyla kolayca açılabilen panik barlı yangın kapısı kullanılması önerilmiştir. Böylece küçük öğrenciler panik anında kapıyı açmakla zorlanmayacaklardır. 

Yangın kapısı seçimi

Okullar için yangın kapısı seçimi  önemlidir. Yönetmeliklerde okullar için yangın resmini sembolize eden kırmızı renkli panik barlı yangın kapısı yapılması zorunludur. Milli Eğitim Bakanlığı yangın önleme yönergesine göre sızdırmazlık özelliğine sahip, çelikten yapılma, en az 120 dakika dayanıma sahip, elastikiyet özelliği maksimum olan, ısı dayanımı maksimum olan malzemelerden yapılmış yangın kapıları şart koşulmuştur. Yangın kapısının kulun en çok kullanılan koridorunda ve hızlı ulaşılabilen bir yerinde olması şartları konulmuştur.okullarda az katılı binalar mevcut ise ön ve arka çıkış olma üzere iki tane yangın çıkış kapısı olmalıdır.

Milli Eğitim bakanlığı kendi iç yönergesi ile okullarda uygulanması gereken yangın kapısı standartlarını belirlemiş olsa da, İç İşleri Bakanlığının Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda  da binalara yangın kapısı yapılmaktadır.

KATEGORİLER

Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931

SAYFALAR

HABERLER