YANGIN FELAKETLERİNDE YANGIN MERDİVENİ VE YANGIN KAPISI

YANGIN FELAKETLERİNDE YANGIN MERDİVENİ VE YANGIN KAPISI

Yangın, her hangi bir alanda belirsiz bir sebepten yanıcı maddelerin kıvılcım alması, alevleri diğer yanıcı maddelere ulaştırması sonucu oluşan yanma olayıdır. Yüz yıllar boyunca yangınlar olmuş can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Büyük İstanbul yangını buna örnektir. Yangınların önüne geçmek ve erken müdahale etmek için çok farklı yöntemler geliştirilmiştir. İstanbul’ da bulunan Galata Kulesi bir yangın kulesidir. Amacı yangın olan yeri gözetlemek ve erken müdahale edilmesini sağlamaktır. Yangın felaketleri can kayıplarına neden olduğundan, yangın anında alanın bilinçli ve dikkatli bir şekilde boşaltılması gerekmektedir.  Yangın alanının boşaltılması can kayıplarını azaltacak sadece maddi kayıplar meydana gelecektir. Yangın alanının boşaltılması için binalara yangın merdiveni ve yangın kapısı konulması gerekir.

Yangın merdiveni ve yangın kapısı

Yangın anında binada bulunan kişiler hızla binadan tahliye edilmelidir. Tahliye edilmeleri için en yakın yangın kapısı ile yangın merdivenine ulaşmalı, oradan da bina dışında güvenli bir alana ulaşırlar. Yangın merdiveni ve yangın kapısı hayati öneme sahiptir. Yangın kapısı ısıya dayanımlı, sızdırmaz ve kolay açılabilir olduklarından bireyler  panik halinde bile kolayca yangın merdivenine ulaşabilirler. Burada önemli görev yangın kapısı tarafından yapılmaktadır. Yangın kapısı alevlerin diğer alanlara yayılmasını önledikleri gibi duman ve oluşan zehirli gazların genleşerek kapıdan geçişini engelleyerek ölümlerin artmasını engeller.Yangın merdivenlerinde oluşacak  kalabalık merdivenleri hızlıca boşaltamayabilir. Burada yangın kapısı sızdırmazlığı ve ısı dayanımı özellikleri devreye girmektedir. Yangın felaketlerinde yangın kapısı hayat kurtardığı için bir çok yönetmelikte ve kanunda mecburi şart koşulmuştur.

Yangın kapısının hayati öneme sahip olması nedeniyle yüksek katlı binalarda ve 25 kişiden fazla kişi bulunan binalarda her kat için 2 adet yangın kapısı konulması  yılının mayıs ayında bakanlar kurulu kararıyla yayınlanan binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte belirtilmiştir. Bu yönetmelikte ayrıca,yangın kapılarının dayanım süreleri ile kullanım ve onay süreçleri belirtilmiştir.

Yangın kapısı, yangın merdivenleri ile birlikte, yangın felaketlerinde can kurtarıcı  rol oynamaktadırlar. Yangın kapıları aynı zamanda yangının büyümesini önleyerek  felaketin artmasını  önleyerek hem can kaybı artışını engeller, hem de maddi hasarın büyümesini önler. Bu  nedenle bina uygulamalarında yangın kapıları standartlarına uygun olacak şekilde seçilmeli ve  uygulanmalıdır.

KATEGORİLER

Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931

SAYFALAR

HABERLER