YANGIN KAPILARI VE STANDARTLARI

YANGIN KAPILARI VE STANDARTLARI

İçişleri Bakanlığının yayınladığı, ‘’ Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik’’ uyarınca toplu yaşam alanları olan;hastaneler, okullar, yurtlar, çalışma ve hizmet binaları gibi binalarda yangın anında kullanılan kapıları,  yangına dayanıklı şartları olan ( sızdırmazlık, ısı geçirmezlik, yanmama özelliklerini) 30-120 dakika arasında gerçekleştirmek zorundadır. Yangın anında hayati öneme sahip yangın kapısı, insanların yangından kaçmak için kullandıkları yangın merdivenlerine alev, ısı ve dumanın ulaşmasını engelleyerek insanların yangından korunmasını sağlarlar. Binada yangın anında aktif ve pasif olarak yangından korunma yöntemleri arasında pasif korunma yöntemleri arasında yer alır. Pasif korunma yöntemi olarak yangının bir bölgeden diğerine geçmesini engelleyerek  yangını belirli bir bölgede tutma ve yayılmama gibi bir görevi bulunmaktadır.

Yangın kapısı standartları

Yangın kapısı üretimi için ulusal ve uluslar arası bütün standartlara uygun üretilmelidir. Bina yangın tesisatının kullanılabilmesi için bina yangın tesisatı kullanılabilir onayı alınması gerekmektedir. Bölge İtfaiye ekipleri tarafından yapılacak testlerde bu standartlara göre yapılıp yapılmadığı  kontrol edilecek ve bu onay verilecektir. Bu nedenle bu standartlar hayati öneme sahip olmaktadır.

Yangın kapısı dünya çapında geçerliliği bulunan uluslar arası ABD  NFDA 80 yangından korunma standartlarına, EN ( European Norm) , CE sertifika şartlarına, İç İşleri Bakanlığının yayınladığı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe, çevre ve şehircilik bakanlığının yayınladığı binaların yangın yönetmeliğine uygun olacak şekilde üretilmiş olmalıdır. Bu standartların yangın kapısı ile olan şartları neredeyse aynı olduğu için mutlaka bu şartları sağlamalı ve güvenlik açığı yaratmamalıdır.

Bu standartların tamamında yangın kapısı için 4 ana görev biçilmiş ve imalatların bu görevleri karşılayacak şekilde üretilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu görevleri;

-sızdırmazlık sağlamak,

-bölgesel yangın alanı oluşturarak yangının diğer bölgelere ulaşmasını engellemek,

-min 30, max 120 dakika ısıya dayanıklılık göstermek,

-ısı ve darbelere karşı bütünlük ve yalıtım sağlamak,

şeklinde belirtmiştir. Bu nedenle yangın kapısı imalatı bu görevleri karşılayacak malzemelerden ve kalitede yapılmalıdır. Yangın kapısı, sabitlendiği duvarın yangına dayanım süresinin ¾ oranınca  dayanım sağlamak zorunda olduğundan imalat standartlarına da uygun olmak zorundadır. Yangın kapısı imalat standartları EN, CE ve TSE standartlarına uygun olarak imal edilen yangın kapısı, yangın anında bizleri yangından koruyacaktır.

KATEGORİLER

Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931

SAYFALAR

HABERLER