YANGIN TAHLİYE PROJELERİ VE YANGIN KAPILARI

YANGIN TAHLİYE PROJELERİ VE YANGIN KAPILARI

Yangın felaketlerinin yol açtığı can kayıpları nedeniyle hazırlanan binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik yangın tahliye projeleri yar almıştır. Yangın tahliye projelerinde; yangın anında binanın 3 farklı noktasına tahliye güzergâhları belirlenmesi şart koşulmuştur.  Bina içinde yangının büyümesi olasılığına göre farklı kaçış güzergâhları oluşturulur. Bu güzergâhların başlangıç ve bitiş noktalarına yangın kapısı tasarımı yapılması zorunlu tutulmuştur. Böylece kaçış yolunun başında bulunan yangın kapısı yangın anında sızdırmazlık, ısı ve sıcaklığa dayanıklılık göstererek insanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yangın alanından uzaklaşmaları sağlanır.

Yangın merdiveni

Yangın tahliye projeleri; kaçış yolları oluşturulması, yangın merdivenleri oluşturulması, sığınakları ve yangın kapısı uygulamalarını içerir. Proje içerisinde yer alan yangın merdivenleri, 3 katı aşan yüksekliklere sahip,  12 daireden fazla daire bulunan binalara uygulanması zorunludur. Yangın merdivenleri bina dışından zeminden başlayarak son kata kadar ulaşan ve yangın anında insanların kolaylıkla tahliye edilebilmesini sağlayan yangın koruma tedbiridir. Bu nedenle merdiven boşluklarında yangın merdivenlerine açılan yangın kapısı yer almak zorundadır. Yangın kapısı bu noktada sızdırmazlık ve dayanıklılık özelliği ile can kurtarıcı konumdadır.

Sığınak

Tahliye projelerinde zemin kat altında kat bulunan binalar için yangına dayanıklı sığınaklar mecburi tutulmuştur. Bu sığınaklara ulaşım iki yangın kapısına sahip koridor aracılığıyla sağlanır.  Koridorun başında yer alan yangın kapısı, uzun süre ısı ve yüksek sıcaklıklara dayanıklılık gösterme özelliği ile insanlara 180 dakika ısı ve zehirli gazlardan korunma,  kurtarılmak ve tahliye edilmek için tahliye süresi oluşturur.

Yangın kapısı olası bir yangın felaketinde yangından etkilenen insanların kurtarılması ve yangın alanından tahliye edilmeleri için hayati öneme sahiptir. Bu öneminden dolayı, mühendislik tesisat yönetmeliğinde yangın tesisatı projeleri içerisine yangın tahliye projesi eklenmiş ve yangın kapısı bu projelerde mecburi kılınmıştır.  Yangın tahliye projeleri, ilgili belediyelere ve ilgili itfaiye müdürlüklerine inceletilmeli ve yangından korunma yöntemlerine uygunluğu onaylatılmalıdır. Uygun bulunmayan projeler itfaiye müdürlüklerince istedikleri revizeler yapılarak proje onayı alınır.

Ülkemizde yangın konularında bilinçli insan sayısı oldukça azdır. Bu nedenle yangın kapısı kullanımını, yangın anında sağladığı dayanım sürelerini, binalarda nerelerde bulunduğunu, yangın tahliye projesinin ne işe yaradığı konuları hakkında eğitimler verilmeli ve insanlar bilinçlendirilmelidir.

KATEGORİLER

Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931
Şok Fiyaylara Ucuz Yangın Kapısı İmalatı : 02166426931

SAYFALAR

HABERLER